/* ----- zacatek stranky ----- */ /* ----- zahlavi stranky ----- */

03 - 2011 soutež Koma modular -
               Vysokoškol. obj. - mezi 5 nej.
   -
02 - 2011 realizace koupelny  -
                  Mladá Boleslav                                  
-
06 -2010 absolven ČVUT - Faktulta stav.
                 obor architektura a stavitelství
 

/* ----- slideshow ----- */ /* ----- obrazkova navigace ----- */ /* ----- zapati stranky ----- */
Designed by Jan Zemek
<> /* ----- pozadi stranky ----- */

 

 

Výtejte na mém webu  Jan Zemek